Hunder som hjelper

Terapihunder og skolehunder

Hva er en skolehund?

Skolehunden er spesialutdannet til å jobbe med elever, individuelt og i gruppe. Skolehunden er en pedagogisk ressurs for elever med lærevansker eller skoler med atferds- og miljøutfordringer.

Hva gjør skolehunden?

Hunden motiverer:

 • Bryter passivitet
 • Gir bedre utbytte av andre pedagogiske tiltak
 • Bryter fastlagte/negative mønstre
Hunden aktiverer:
 • Delta i pedagogisk aktivitet med hund, bruke kropp og hode
 • Stimulerer kognisjon og respons
Hunden gir sanseopplevelser
 • Fysisk kontakt (varm, levende)
 • Avspenning (mindre stresshormoner og mer lykkehormoner)
 • Fokusendring og en her-og-nå orientering
 • Trygt møte, hunden dømmer ikke og har aldri vikarierende motiv

Hvem kan få hjelp av skolehund?

 • Elever med motivasjonproblemer
 • Elever med konsentrasjonsvansker
 • Elever med atferdsvansker
 • Skoler med miljøutfordringer 
 • Skoler med tilfeller av mobbing
 • Grupper som trenger status- og rolleendringer
 • Skoler med uønsket forsentkomming
 • Skoler med uønsket fravær


Kontakt

Hundefører og pedagog: Marianne Raa

E-post: [email protected]

Tlf.: 94 11 94 10