Hunder som hjelper

Terapihunder og skolehunder

Hva er en terapihund?

Terapihunder er spesialutdannet til å hjelpe mennesker med fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. Terapihunden ledsages alltid av en hundefører som veileder hunden og gir den oppgaver for å stimulere og kommunisere med brukeren.

Hva gjør terapihunden?

Hunden motiverer:

  • Bryter passivitet
  • Gir bedre utbytte av annen terapi
  • Bryter fastlagte/negative mønstre
Hunden aktiverer:
  • Delta i aktivitet med hund, bruke kropp og hode
  • Stimulere kognisjon og respons
Hunden gir sanseopplevelser
  • Fysisk kontakt (trygg, varm, levende)
  • Avspenning (blodtrykk, puls, smerte, oxytosin)
  • Fokusendring

Målretting - 
plan og rapport

Ekvipasjen - hund med fører jobber etter en plan og rapporterer til ansvarlig kontaktperson ved institusjonen etter avtalt frekvens.