top of page

Hvem hjelper vi?

Både individer og grupper kan få hjelp. Hund og hundefører jobber inne og ute, både på institusjoner og hjemme hos brukere innen:

 • Eldreomsorgen
 • Fysisk og psykisk helsevern
 • Psykiatri
 • Rusomsorg
 • HVPU
 • Skole
 • Barnevern
 • Rehabilitering og habilitering

Hva er forventet resultat?

Tiltak med hund gir både øyeblikkelig effekt og langtidsvirkninger. Noen veldokumenterte virkninger av tiltak med hund er:

 • en generell følelse av å være ønsket og verdsatt
 • optimisme, økt livslyst og motivasjon
 • reduserte symptomer på depresjon
 • å nå frem til mennesker med demens
 • å forløse vonde følelser og lette sorgarbeid
 • senket blodtrykk og puls
 • dempet angst
 • bedre restitusjon og hurtigere rehabilitering
 • dempet stress
 • redusert behovet for smertestillende medisin
 • å gi en her-og-nå orientering som kan dempe andre overveldende emosjoner
 • Økt fellesskap med øvrige beboere
 • Lysere sinnsstemning

Kortfilm med Ludvig:

Ludvig ligger i fanget til en beboer ved Engensenteret sykehjem. Minnene strømmer på mens hun koser med terapihunden. Samtalen flyter lett. Tid: 1,5 min., april 2015

Kortfilm med Sigurd 

bottom of page