Hunder som hjelper

Terapihunder og skolehunder

Hvem hjelper vi?

Både individer og grupper kan få hjelp. Hund og hundefører jobber inne og ute, både på institusjoner og hjemme hos brukere innen:

 • Eldreomsorgen
 • Fysisk og psykisk helsevern
 • Psykiatri
 • Rusomsorg
 • HVPU
 • Skole
 • Barnevern
 • Rehabilitering og habilitering

Hva er forventet resultat?

Tiltak med hund gir både øyeblikkelig effekt og langtidsvirkninger. Noen veldokumenterte virkninger av tiltak med hund er:
 • en generell følelse av å være ønsket og       verdsatt 
 • optimisme, økt livslyst og motivasjon 
 • reduserte symptomer på depresjon
 • å nå frem til mennesker med demens
 • å forløse vonde følelser og lette sorgarbeid
 • senket blodtrykk og puls
 • dempet angst
 • bedre restitusjon og hurtigere rehabilitering
 • dempet stress
 • redusert behovet for smertestillende                medisin
 • å gi en her-og-nå orientering som kan    dempe andre overveldende emosjoner
 • Økt fellesskap med øvrige beboere
 • Lysere sinnsstemning