top of page

Hva er en terapihund?

Terapihunder er spesialutdannet til å hjelpe mennesker med fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. Terapihunden ledsages alltid av en hundefører som veileder hunden og gir den oppgaver for å stimulere og kommunisere med brukeren.

Hva gjør terapihunden?

Hunden motiverer:

  • Bryter passivitet
  • Gir bedre utbytte av annen terapi
  • Bryter fastlagte/negative mønstre

Hunden aktiverer:

  • Delta i aktivitet med hund, bruke kropp og hode
  • Stimulere kognisjon og respons

Hunden gir sanseopplevelser

  • Fysisk kontakt (trygg, varm, levende)
  • Avspenning (blodtrykk, puls, smerte, oxytosin)
  • Fokusendring


Målretting -

plan og rapport

Ekvipasjen - hund med fører jobber etter en plan og rapporterer til ansvarlig kontaktperson ved institusjonen etter avtalt frekvens.

Bryt gamle mønstre!

Både barn, voksne og eldre kan stimuleres til mer aktivitet sammen med en hund. Ensomhet og passivitet kan brytes med hundens hjelp.

bottom of page