top of page

Hva er en skolehund?

Skolehunden er spesialutdannet til å jobbe med elever, individuelt og i gruppe.

Skolehunden er en pedagogisk ressurs for elever med lærevansker eller skoler med

atferds- og miljøutfordringer.

Hva gjør skolehunden?

Hunden motiverer:

 • Bryter passivitet

 • Gir bedre utbytte av andre pedagogiske tiltak
 • Bryter fastlagte/negative mønstre

Hunden aktiverer:

 • Delta i pedagogisk aktivitet med hund, bruke kropp og hode

 • Stimulerer kognisjon og respons

Hunden gir sanseopplevelser

 • Fysisk kontakt (varm, levende)

 • Avspenning (mindre stresshormoner og mer lykkehormoner)
 • Fokusendring og en her-og-nå orientering
 • Trygt møte, hunden dømmer ikke og har aldri vikarierende motiv

Hvem kan få hjelp av skolehund?

 • Elever med motivasjonproblemer
 • Elever med konsentrasjonsvansker
 • Elever med atferdsvansker
 • Skoler med miljøutfordringer
 • Skoler med tilfeller av mobbing
 • Grupper som trenger status- og rolleendringer
 • Skoler med uønsket forsentkomming
 • Skoler med uønsket fravær

Kontakt

Hundefører og pedagog: Marianne Raa

E-post: marianne@hundersomhjelper.no

Tlf.: 94 11 94 10

bottom of page